Kick Drum Like Dimitri Vegas & Like Mike (Tutorial)

  1. House/Progressive House


  2. Dimitri Vegas/Like Mike/Eddie Thoenick/Erick Morillo/Norman Doray


  3. Dimitri Vegas & Like Mike - Under Water (Original Mix) | Erick Morillo & Eddie Thoenick - Nothing Better (Original Mix) |


  4. Dimitri Vegas & Like Mike : Under The Water (Official Video) - YouTube ← dimitri vegas/like mike